Board logo

標題: 全日制影樓燈光藝術人像實踐技巧人像拍攝 [打印本頁]

作者: cheungq1    時間: 2016-11-25 12:11     標題: 全日制影樓燈光藝術人像實踐技巧人像拍攝

全日制影樓燈光藝術人像實踐技巧人像拍攝' E3 b( k) F: C4 H7 k
舉辦日期        :        2016年12月4日
# d7 d% G1 i' ]2 f; X課程內容               
+ Q7 N: U" m3 v7 w6 ?- e7 D% {上午10:00-12:00        :        影樓室光運用及人像拍攝技術/ U. d6 i5 y# A3 [8 j* z2 p( m
                (燈光示範) f, v" h9 I  o* V# a
12:30-2:00        :        午膳(自備)
' v8 D# K6 L8 p+ j: }6 K7 `. M2:00-5:00        :        人像攝影以沙龍人像手法拍攝* I0 e0 J  ^0 ^# r0 G9 r
晚7:00-9:30        :        剪影與線條
$ S, z! A# X* N# a5 M7 S' l7 h費用        :        會員800元 非會員900( g% a# x% d  l) I) x5 B& ]
上課本會會址        :        九龍大角咀塘尾道66-68號福強工業大廈A座9字樓905室(太子C/2出口太子道西與塘尾道轉左鴉蘭街入口,塘尾道官立小學毗鄰)
$ c" O! S6 I1 m; d1 `- g3 I0 H# u付款方法        :        可存入香港攝影藝術協會授權戶口中國銀行黃永耀.付款方式: 8 `1 g0 D4 o& F# Z% d- K, [2 X
本會同意存入活動負責人戶口
# r* z- \' |( S# y: [( `戶口名稱: Wong Wing Yiu 2 d. R- e6 _7 J. T, N( X- q
帳    號 : 中國銀行 012-754-10167827: z. M$ v. w7 I9 w6 a5 u
BANK of CHINA (HONG KONG)012-754-10167827
" Z+ A9 ]9 ?/ I( t2 G
& E6 v) W+ M/ ?. b% Bwww.hkapa.net
影樓人像實踐.jpg
2016-11-25 12:11


圖片附件: 影樓人像實踐.jpg (2016-11-25 12:11, 1.7 MB) / 下載次數 62
http://www.hkapa.net/forum/attachment.php?aid=2964&k=2ab8140a4073e916ebd942c7ff9bf16b&t=1579382088&sid=YAQnQT


歡迎光臨 香港攝影藝術協會討論區 (http://www.hkapa.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2